Točivé příruby a přivařovací kroužky se používají u přírubových spojů potrubí, a to v rozsahu DN a PN dané příslušnou normou. Přivařovací kroužky se v základním provedení dělají s těsnící plochou, jiná úprava těsnících ploch kroužků např. nákružek – výkružek nebo pero – drážka, je dovolena pro zvlášť odůvodněné případy. Materiál točivých přírub a přivařovacích kroužků není normou závazně předepsán, je pouze doporučen a jeho jakost může být měněna podle pracovních podmínek, na základě kterých ho volí odběratel a pro výrobce je závazný. Točivé příruby, které se také nazývají otočné příruby a přivařovací kroužky, které se zase mohou nazývat přivařovací ploché obruby, je možné vyrábět z kovaných polotovarů, z plochých výrobků ( plechů ) nebo se opracovávají z válcovaných nebo kovaných tyčí a z kované profilové oceli i skružované a elektricky svařované z tyčí, z profilové oceli nebo pásu. Využívají se tam, kde je potřeba mít volnou přírubu, která se přizpůsobí, natočí proti přírubě protikusu. Vnitřní průměr přivařovacího kroužku odpovídá vnějšímu průměru trubky. Na trubku se upevňují tavným svařováním tupými sváry, vložením trubky do středového otvoru kroužku a zavařením koutovými sváry uvnitř otvoru příruby a vně po obvodu trubky.

Točivá příruba

ObrázekJmenovitý tlak PNČSNČSNDINEN
06 6 13 12 73 13 11 60
TYP 02
TYP 32
2641  1092-1
TYP 02
TYP 32
10 13 12 74 2642
16 13 12 75   
25   2655 
40    2656