Jsme již 30 let na trhu

Cenovou nabídku vám připravíme v řádu hodin. Díly ze standardních materiálů vyrobíme v nejkratším čase. Moderní technologie, zkušenostmi ověřené procesy a zodpovědní zaměstnanci, to je náš klíč k dosažení nejvyšší možné kvality.

Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s vámi.

KDO JSME

Našich 30 let zkušeností na tuzemském i zahraničním trhu se odráží v dodání produktů:

 • v co nejkratším termínu
 • v předepsané kvalitě
 • za přijatelnou cenu
 • s kompletní dokumentací
 • s možností doplňkových služeb

SLUŽBY

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme:

 • výrobu a dodání přírub všech rozměrů a tlaků z požadovaných materiálů
 • soustružení a vrtání na CNC strojích nebo konvenčních strojích včetně karuselu
 • zajištění zkoušek i nad rozsah předepsaný normou pro příruby
 • povrchovou úpravou přírub
 • balení a dopravu k zákazníkovi

PRODUKTY

Naše základní produkty:

 • příruba vyrobená dle příslušné normy v provedení krková, plochá, zaslepovací, závitová, točivá s přivařovacím kroužkem nebo krkovou obrubou
 • atypické příruby, příruby se silnější stěnou nebo speciální příruby podle dodané výkresové dokumentace odběratelem
 • vyrábíme i přivařovací desková dna a přivařovací trubková hrdla a dodáváme průmyslová těsnění všech tvarů a rozměrů z různých materiálů
 • příruby jsou vedeny skladem v provedení s hrubou těsnící lištou nebo těsnící plochou, v nejžádanějších rozměrech a tlacích a ve standardních jakostech uhlíkových ocelí
 • příruby jsou vyráběny a dodávány v předepsané kvalitě podle norem ČSN, EN, DIN, ASME, GOST a dalších
 • příruba může být dodána s úpravou dosedací plochy v provedení hladká těsnící lišta nebo hladká těsnící plocha, nákružek nebo výkružek, pero nebo drážka, RTJ drážka, zapuštění pro čočkové těsnění
 • příruba může být dodána z uhlíkové oceli i z ocelí pro nízké nebo vysoké teploty, z nerezové oceli a vysokopevnostní oceli

Tyto příruby jsou určeny pro energetický, chemický, potravinářský průmysl i pro další odvětví hospodářství jako součásti větších celků.

Příruby Kvintas s.r.o.

PŘÍRUBY se používají v případech, kdy je požadován rozebíratelný spoj potrubního vedení, popřípadě je do tohoto vedení potřeba vložit zařízení nebo toto vedení zaslepit. Příruba má většinou tvar mezikruží, ve kterém jsou vyvrtány otvory pro spojení šrouby s protikusem. Příruby pak tvoří přírubový spoj, který se skládá ze dvou přírub, těsnění a spojovacího materiálu. Samotné příruby se liší tvarem, způsobem upevnění na konec trubky a účelem svého použití.

Příruby dle normy

Příruby jsou normované díly, a proto se vyrábějí podle příslušných norem. Odběratel je při objednání povinen, kromě vlastní specifikace, rozměru, tlaku, uvést rozměrovou normu, jakost materiálu, ze kterého požaduje příruby dodat, případné další požadavky na tento materiál, jako je například tepelné zpracování a požadavek na certifikát. Není-li mezi odběratelem a výrobcem, dodavatelem dohodnuto jinak, musí mít základní provedení těsnících ploch stanovených rozměrovou normou pro jednotlivé typy přírub. Podle volby výrobce musí být u provedení těsnící lišta a úprav, které se dělají do těsnících lišt, přechod od okraje těsnící lišty k listu příruby zaoblený nebo zkosený. Všechny spojované plochy přírub musí být strojně obrobeny. Jakékoli opracování dosedací plochy nebo spodní strany listu přírub nesmí zeslabit tloušťku listu pod předepsanou hodnotu. Jednotlivé typy těsnících ploch stanovuje rozměrová norma. Výrobce je zodpovědný za shodu dodávaných přírub s objednávkou a s požadavky normy. Důležitá je identifikace již od vstupního materiálu až po hotovou přírubu. Hotová příruba musí být značena viditelně a trvanlivě. Standardně se značí ražením, pomocí ocelových razidel, na obvod příruby. Údaje, které musí značení na přírubě obsahovat jsou tyto: název nebo obchodní značka výrobce, normu podle které je příruba vyrobena, typ příruby pokud není dán již uvedenou normou, jmenovitá světlost, tlak pro který je příruba určena, tloušťka stěny příruby pokud není podle normy, materiál, jeho název nebo číselné označení nebo jeho jakost a číslo tavby anebo vhodné kontrolní číslo pro zajištění sledovatelnosti tavby jestliže je požadováno osvědčení o zkoušce. Vyrobená příruba musí splňovat mechanické vlastnosti podle materiálové normy. Příruby používané pro tlaková zařízení musí být vyrobeny z materiálů splňujících základní požadavky na bezpečnost podle směrnice 2014/68/EU.

Příruby Kvintas s.r.o. - příruby od výrobce

VRACLAVSKÁ 164, VYSOKÉ MÝTO 566 01, ČESKÁ REPUBLIKA