V těchto dnech jsme uvedli do provozu karuselový soustruh SKK 63. Jedná se o kopírovací soustruh
vhodný pro opakovanou malo i velko sériovou výrobu za snížených nákladů na opracování. Jsme na
něm schopni opracovávat polotovary o vnějším průměru do 600mm a výšce do 250mm při využití všech
tří suportů. Těšíme se, že i Vám budeme moci poskytnout službu opracování na tomto stroji nebo
dodat výrobky na něm zhotovené.

 044